Säkerhets-lösningar

Säkerhetslösningar

Vi på Glaskedjan erbjuder moderna säkerhetslösningar – okrossbara tilläggsglasningar med polykarbonat. Tilläggsglasningen monteras utanpå eller innanför befintligt glas och ger ett effektivt skydd mot såväl inbrott som vandalism. Vid behov kan vi även erbjuda skydd mot explosion och beskjutning.

  • De säkerhetslösningar som vi erbjuder har genomgått rigorösa tester, och finns att erhålla i säkerhetsnivåer från P6B upp till BR6NS.
  • Polykarbonat är även motståndskraftigt mot de flesta kemikalier, vilket underlättar betydligt vid behov av sanering från t.ex. smuts, avgaser, olja eller liknande, samt vid exempelvis klottersanering.
  • Ytans beläggning ger dessutom ett UV-skydd på 99,98%. Detta innebär att materialet inte bleks, grumlas eller på något annat sätt påverkas av UV-strålning över tid.
  • Polykarbonat har en relativt låg vikt, 1,2kg/m²/mm, vilket underlättar vid byggnadskonstruktioner med en specifik design eller funktion.
  • Polykarbonat skall inte förväxlas med plexiglas. Plexiglas är en akrylplast som är 30 gånger starkare än glas och mycket sprödare än polykarbonat. Plexiglas är ett lättantändligt material som brinner.
  • Polykarbonat är ett självslocknande material.