Coronasituationen

Med anledning av Coronaviruset – så här gör vi

Med anledning av Coronaviruset ser vi en stor påverkan i samhället och vår omvärld med diverse smittskyddsåtgärder som inställda aktiviteter, neddragna verksamheter, stängda gränser m.m. Vi på Glaskedjan följer självklart de rekommendationer som kommer från myndigheterna. Det är nu viktigt att vi alla hjälps åt för att minska smittspridningen!

Vi glasmästare jobbar i en bransch där vår hjälp ofta kan behövas akut och vi gör allt för att upprätthålla vår höga servicegrad precis som vanligt, men med extra åtgärder för att undvika ev. smittspridning.

  • Våra medarbetare har instruerats i hur de bäst förhåller sig till den rådande situationen, vilka rutiner som gäller och hur man bäst undviker smitta.
  • Vi undviker att ta i hand och undviker situationer där man kan bli utsatt för nysningar, hostningar och liknande.
  • Om någon medarbetare känner av minsta sjukdomssymtom ska denne stanna hemma.
  • Vi har starkt begränsat våra medarbetares resor i tjänsten. Ev. resor ska beviljas av ytterst ansvarig på respektive enhet och beviljas endast om det anses nödvändigt under rådande omständigheter.
  • Vid besök hos kund vidtar vi aktsamhet och följer givna rutiner för att minska risken för smittspridning.
  • Vi ser i rådande läge positivt på att man arbetar hemifrån om så är möjligt.
  • Våra möten, såväl interna som externa, försöker vi sköta via telefon, videokonferens eller liknande. Fysiska möten hålls endast i undantagsfall.
  • Vi har begränsat besökares tillträdde till våra lokaler för att minimera risken för smittspridning.
  • Vi för täta dialoger med våra underleverantörer för att säkerställa att leveranser skall komma fram trots att vissa länder stängt sina gränser.

Vår ambition är att upprätthålla samma goda service till våra kunder och vi gör allt för att minimera eventuella störningar i våra leveranser till er. Om det skulle uppstå förseningar i leveranser till oss så kommer vi att hålla våra kunder uppdaterade om situationen och vad det kan komma att innebära för leveransen av våra tjänster och produkter.

Använd era vanliga kontaktvägar för att komma i kontakt med oss. Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar relaterade till den uppkomna situationen.


GRATIS LAGNING AV STENSKOTT I ETT ÅR VID BYTE AV VINDRUTA

Inom ett år efter rutbytet får du upp till tre sten­skott lagade vid ett och samma tillfälle. Lagningen utförs helt utan kostnad för både dig och ditt försäkringsbolag.

MER INFO OM DIN GARANTI >