NYHETER – Glaskedjan

Glaskedjan och Riis Bilglass i nordiskt samarbete!

DECEMBER 2020

Historiskt samarbete mellan två av bilglasbranschens största kedjor i Norden
Nu inleder Glaskedjan och den norska kedjan Riis Bilglass ett unikt samarbete över nationsgränserna. Målet är att stärka kedjornas position på den nordiska marknaden samt att utveckla
områden som bl.a. kundvård, digitalisering och utbildning.
– Vi kommer att skapa gemensamma strategier för en framtida positiv utveckling på den
nordiska marknaden, säger Frithjof Riis, koncernchef för Riis Bilglass.
Glaskedjans styrelseordförande, Gert Hultman, är också mycket positiv:
– Vi har under en längre tid haft kontakt med Riis Bilglass och ser nu fram emot ett ännu
djupare samarbete. Målet är att vi ska bli starkare tillsammans, säger han.
Riis Bilglass är Norges största bilglaskedja med 182 verkstäder. Glaskedjan i Sverige AB är en
av Sveriges största kedjor inom bilglas och har idag 87 enheter.
Ytterligare möjligheter till samarbete finns genom Automotive Glass Europe (AGE) där både
Riis Bilglass och Glaskedjan är medlemmar och får en bra inblick i internationaliseringen på
bilglasmarknaden.